Hoş Geldin Panel İster
| 11 yorum

Yükselen Burç

Yükselen burç kişinin genel talihi, kişiliği ve yetenekleri hakkında da bilgi verir. Örneğin Yengeç burcu yükselen bir kişinin hayatında annesi, ailevi değerler çok daha önemli yer tutarken, yükselen burcu İkizler olan bir kişinin hayatında kardeşler, yakın çevre ve zeka ile ile ilgili konular öne çıkabilir. Benzer biçimde yükselen burcu Akrep olan bir kişinin hayatında genellikle ölüm kalım getiren mücadeleler ve değişim arzusu dikkat çekecektir. Başka bir örnek vermek gerekirse, yükselen burcu Yay olan bir kişinin hayatında yabancıların yeri, yurtdışı ile ilgili konular ve yolculuklar büyük bir rol oynayabilecektir.

Yükselen burç adeta bir maske gibidir. Bizim gerçek özümüzü başta Güneş, Ay ve içsel gezegenler anlatırken, yükselen burcumuz bu özelliklerimizi nasıl ortaya koyabileceğimizi gösterecektir. Bir bakıma yükselen burç bir araç gibi, kişinin ulaşmak istediği hedeflere götüren bir vasıta gibidir. Yine bir örnek verelim. Bir kişinin astrolojik haritasında Yengeç ve Boğa gibi daha muhafazakar, temkinli, güvenliğe önem veren göstergeler olsun, ancak bunun yanında yükselen burç ise Koç olsun. Bu durumda kişi kendi içinde sağlamcı ve temkinli olmak istese bile, yine de hayatla olan temasında ve kendisini ortaya koyma biçiminde girişken, risk alan bir yapıda olacaktır. Bir başka deyişle kişi risk alarak ve cesaret göstererek kendisini güven altına almak isteyecek, bu yönde billinçli çaba sarfedecektir.

Yükselen burç yakın çevremizle nasıl bir uyum ve adaptasyon içinde olduğumuzu da gösterir ve özellikle birebir ilişkilerde karşımızdaki kişilerin tutumlarını ya da bizim nasıl yakın ilişkilere çekildiğimizi de anlatır. Bu gözle bakınca yükselen burç bizim yakın ilişkilerimizi, ilişkilerdeki tutumumuzu, nasıl bir işbirliği aradığımızı da anlatır.

Önce yükselen burcumuzu öğrenelim:Yükselen burcunuzu öğrenmek için  lütfen burcunuzu
ve doğum saatinizi giriniz...

Burcunuz:Doğum Saatiniz:

Yükselen Burcunuz:

Yükselen Koç ise:
Hayata karşı direkt ve cesur bir ifade tarzı geliştirmişlerdir. Sabırsızlık, hızlı hareket ve hızlı karar alabilmek bu burcun en dikkat çekici yönleri arasındadır. Yükselen Koç’lar fazla komplike olmadan hareket eden, söz verdiklerinde bunu hemen yapmak isteyen, girişimci ancak kolay öfkelenen tipler olabilirler. Genel olarak çocukluk hayatında rekabet ve ailenin, çevresel koşulların getirdiği bir tek başına kalma durumu söz konusu olabilir. Hızlı konuşur ve hızlı hareket ederler, yavaşlıktan hiç hoşlanmazlar. Yükselen Koç fazla ben merkezci ve başkalarının duygularına karşı pek duyarlı olmayabilir. Bağımsız tiplerdir.

Yükselen Boğa ise:
Hayata karşı keyifli, sakin ve ağır bir yaklaşım geliştirmişlerdir. Acele ile iş yapmayı sevmezler. Gerekirse son derece kararlı ve inatçı tipler olabilirler ancak yine de genel tutumları yumuşak ve sanatkarcadır. Paraya, güvene ve somut olan değerlere önem verirler. Paralarını riske sokacak şeylerden uzak kalmaya çalışırlar. Yavaş ama emin adımlarla öğrenen bir karakterleri vardır. Oldukça güven veren, sadık tiplerdir. Ancak çok yönlü olduklarını söylemek zordur. Eğer inatlarını zorlanırsa, biriken öfke yıkıcı biçimde patlayabilir. Hayatın zevklerine ve güzelliklerine fazlasıyla ilgi duyarlar. Sanata son derece eğilimlidirler. Güzel ses sahibi olabilirler. Orta yaşlarda kolay kilo alma eğiliminde olabilirler. İkili ilişkilerinde sağlamlık ve durağanlık ararlar, fazlasıyla kıskanç ve sahip olmacı davranabilirler. Yükselen Boğa muhafazakar özellikler gösterir.

Yükselen İkizler ise:
Hayata karşı meraklı, hareketli, canlı, genç bir görünümle yaklaşırlar. Kolay anlarlar ve kıvraktırlar. Duygularından çok zekalarını ortaya koyma eğilimindedir. Çok konuşabilirler ve onları durdurmak, bir yere bağlamak imkansız gibidir. Sinirli ve gergin olabilirler. Sürekli hareket halinde olmaları sayesinde asla sıkıcı değillerdir. Konudan konuya atlayabilirler. Onlar için öğrenmek ve kendilerini geliştirmek büyük önem taşır. Sürekli bir öğrenci gibidirler. Ticari zekaları çok gelişmiştir, aniden doğan fırsatlardan hemen yararlanmak isterler. Genel olarak neşeli, konuşkan tiplerdir ancak mizaçları hızla değişebilir. Onlar için yazmak, konuşmak ve sürekli iletişim içinde olmak büyük önem taşır. Meraklarını gidermek zorundadırlar, dedikodu sevebilirler. Hayata entelektüel bir bakışları vardır. Bağlanmayı sevmezler, sürekli değişiklik ararlar. Kimi zaman bu durum onların güven vermeyen bir kişi olarak algılanmalarına neden olabilir.

Yükselen Yengeç ise:
Çevrelerine karşı oldukça duyarlı, sezgisel ve koruyucu tiplerdir. Yumuşak konuşan, kendilerini hemen belli etmek istemeyen, özellikle çocukken çekingen bir doğaları olabilir. Son derece becerikli ve sevdiklerini korumak, kollamak, annelik yapmak konusunda isteklidirler. Bu yükselen burç feminen ve anaç bir hava verir. Hassas ve kibar yapıdadırlar. Duygusal bağlılıkları çok güçlüdür. Bu nedenle hemen kırılabilir ve alınganlık gösterebilirler. Böyle bir durumda içlerine çekilirler. Duyguları çok değişkendir, bir an tutkulu, heyecanlı, yarım saat sonra somurtkan davranabilirler. Ev, ailevi konular, anneleri ile ilişki hayatlarında merkezcil bir rol oynar. Genç yaşta ev sahibi olmak, mutlu bir aile yaşantısı ve güven isteği gösterebilirler. Geleneklere ve toplumun neler dediğine önem verirler ve uyum göstermek isterler. Muhafazakardırlar. Hayal güçleri oldukça yüksektir.

Yükselen Aslan ise:
Sanki dikkat çekmek ve ilgi uyandırmak için doğmuşlardır. Kral ya da kraliçe edasındadırlar. Cömert, sıcak, tutkulu, duygularını güçlü biçimde ifade eden, kararlı tiplerdir. Gururları çok gelişmiştir. Gösterişten zevk alırlar. Başarılı olmayı, önemsenmeyi severler. Ancak kimi zaman fazla baskın ve kendini beğenen bir tavır da sergilerler. Mert ve babacan karakterdedirler. Babaların hayatta önemli bir rolü olabilir. Sevdiklerine karşı koruyan ve paraya kıymayan bir karakterdedirler. Güzel hayatı, lüksü ve parlak şeyleri severler. Çevrelerine güçlü bir enerji yayarlar. Yönetsel yönleri gelişmiştir, hemen kumanda etmeye geçebilirler. Ancak istedikleri ilgiyi toplayamazlarsa, sertleşebilir ya da kişilik çatışmalarına girebilirler. Işıltılı, sahneleri güçlü, karizmatik tiplerdir. İlişkilerinde sadakat ararlar ancak aşkta oldukça flörtçü de olabilirler.

Yükselen Başak ise:
Kontrollü ve dikkatle hareket eden, gözlemci tavırları vardır. Hareketleri bile ekonomiktir, savruk değillerdir. İnce eleyen, eleştiren, etkinliğe önem veren tiplerdir. Hizmet etmek, işe yaramak onlar için önem taşır. Hizmetlerinin pratik olmasına özel bir önem verirler. Risk almaktan hoşlanmazlar, itinalı ve ekonomiktirler. Çalıştıkları konu üzerinde uzun süre durabilirler. Zihinsel açıdan gelişmiş tiplerdir ancak fazla eleştiren olmaları yüzünden çoğu zaman yeniliklere kapalı bir tutum sergileyebilirler. Genellikle duygularını göstermezler ve kontrollü biçimde ifade ederler. Öfkelerini çok iyi kullandıkları söylenemez ancak zeki yanıtlar geliştirirler. Espri sahibi, ince yaradılışlı tiplerdir. Baskın değillerdir ancak mükemmeliyetçi yapıları yüzünden dırdır yapmaya, vesvese ve endişeye eğilimleri vardır. Aşırı tiplerde hastalık hastası olma eğilimi görülebilir. Her şeyi kontrol etmek isteyebilirler. Çalışkan, uyumlu, boyun eğen ve yaptıkları işle bilinmek isteyen kişilerdir. Sağlık, hizmet, düzen ve organizasyon hayatlarında merkezcil bir rol oynayabilir.

Yükselen Terazi ise:
Hayatında ilişkilerin, denge ve ortaklıkların önemi büyüktür. Tamamlanma arzusu içindedir bu nedenle uyum ve işbirliği arar. Çevresiyle ilişkilerinde hoşluk, rafinelik ve güzellik arar. Gürültülü ve kaba ortamlardan hemen uzaklaşmak ister. Fazla etki altında kalan bir kişilik var. İkna yeteneği gelişmiş olabilir. Bazı yükselen Terazi’ler diplomasi ve politika alanında bu yönlerini başarılı biçimde kullanabilirler. Hayata karşı entelektüel ve meraklı bir yaklaşımı vardır. Yumuşak tavırları ve çoğu zaman kararsızlıkları yüzünden yanlış anlaşılmaya müsaittirler. Bulundukları ortama barış ve huzur getirmek isterler. Güzel sanatlar, ortaklıklar hayatında önemli bir rol oynayabilir. Güçlü bir partner ya da eşle dengelenmek arzusundadırlar. Duygularını çok fazla açığa çıkarmak istemeyebilirler. Hata bu nedenle kimi zaman fazla hesapçı görülebilirler. Onlar denge, uyum, rafinelik ve zarafet aramaktadırlar.

Yükselen Akrep ise:
Her şeyin farkında ancak sessiz ve daha çok izleyici yönünde bir kişilikleri vardır. Çevreyle ilişkilerinde güçlü ve kontrol edici olmayı istediklerinden, niyetlerini ya geç açıklarla ya da hiç açıklamazlar. Yoğun, duygusal açıdan güçlü, tutkulu ve gizlice rekabet eden yönleri vardır. Son derece dayanıklıdırlar ve duygularını demir perde arkasında gizlemeyi yeğlerler, bu yüzden de çok fazla konuşmazlar. Hatta dışardan bakıldığında son derece soğukkanlı gözükebilirler. Yükselen Akrep karizmatik olabilir, son derece kararlı ve istikrarlıdırlar. İlişkilerinde güven ve sadakat ararlar ancak kıskançlık nöbetleri de geçirebilirler. Hayatlarının bir döneminde ölüm kalım mücadelesi yaşamış olabilirler. Sürekli bir değişim ve zorlama içindedirler. Tek başlarına huzur bulmaları kolay değildir, bu nedenle bu güveni ancak sağlam eşlerde bulabilirler. Özel hayatları önemlidir ve bu konuda konuşmayı da sevmezler. Hırslı yapıları ve başladıkları işleri bitirmeye yönelik bir kararlılıkları vardır. Kinci olabilirler, duygularını uzun yıllar koruyabilirler.

Yükselen Yay ise:
Genelde hayatı çok fazla ciddiye almayan, iyimser ve yeni deneyimlere açık bir kişiliği vardır. Özgürlük ve macera arzusu yüksektir. Çevreyle ilişkisinde çoşkun, kucaklayıcı, açık ve büyük sözler veren türdendir. Sürekli olarak geleceğe yönelik planlar içindedir. Diğer ateş elementi burçlara göre (Koç ve Yay) daha az benmerkezcidir, bu yönleri ile çekici ve eğlenceli bir karakterdir. Ancak Yay’lar kendi hayat görüşlerinde ve inançlarında fazla tutkulu ve iddiacı olabilirler. Yabancılar, yurtdışı ile ilgili konular, yolculuklar hayatlarında önemli bir rol oynamış olabilir. Kültürlere açık, egzotik olan şeylere meraklıdır. Sadece okuyarak değil, gezerek de öğrenmeyi severler. Riske girme konusunda hesapsız davranabilirler ve sürekli vaat edici konuşabilirler. Bununla birlikte sorumluluk almak konusunda sorunları vardır. Özgürlüklerine fazla düşkün olmaları yüzünde geç durulurlar ve sürekli eş değiştirebilirler. İyimserlikleri sayesinde çok insan çekerler. Dışadönük ve sürekli hareket halindedirler. Eğlenceli, hevesli oluşları nedeniyle hayatın her yönünden kişilerle bir araya gelebilirler.

Yükselen Oğlak ise:
Erken yaşta sorumluluk alan ya da almak zorunda kalmış, hayata ciddi bakan tiplerdir. Çevreyle ilişkilerinde hassas ve çekingendirler. Duygularını ortaya koymaktan özellikle çekinirler bu yüzden onları derinden anlayabilecek, yumuşak kişilere doğru çekilirler. Küçükken çekimser ve içedönük karakterde olmalarına karşın büyüdükçe hırslı yönlerini ortaya koymaya başlarlar. Yaşlandıkça iyimserleşirler ve o zaman olgunlukla hareket edebilirler. Organizasyon yetenekleri güçlüdür ve maddi konularda hesapçı, planlı ve ekonomik olmayı isterler ve bunu başkalarından da bekler, emir kipiyle konuşabilirler. Olumsuz zamanlarında aşırı katı, kötümser ve fazla sert bir tavır sergilerler. Kişisel sınırları güçlüdür ve az sayıda ama öz arkadaş isterler. Genellikle yalnızlığa eğilimli, kendi başlarına kalmayı ve kendileri ile yetinmeyi tercih ederler. Ailevi konularda, muhafazakar ve eskiye bağlı olabilir. Atalar ve büyükler, baba figürü hayatında ve kişiliklerinde önemli bir rol oynayabilir. Güven içinde olmak yönünde fazla endişeli olabilirler. Ancak çok hesaplı risk alırlar ve sürekli uzun vadeli hedeflerini gözetirler. Çalışkandırlar.

Yükselen Kova ise:
Bireysel özgürlüklerini ve farklılıklarını sürekli vurgulayan bir karakterleri vardır. Kişisel sınırları güçlüdür ve belirli ilkeler peşinde koşarlar. Hayata bakış açıları bilimsel, kurallı ve duygulardan bağımsızdır. Bu yüzden yalnız kalmaya eğilimlidirler. Aslında sosyal yönleri çok fazla gelişmiştir ve yaptıkları işleri ve görüşleri sürekli paylaşma, aktarma arzusu içindedirler. Fazlasıyla idealist hatta kimi zaman ütopist yaklaşımları vardır. Derin düşünen tiplerdir. Aşırı duygusal gösterilerden hoşlanmazlar ve seçici davranabilirler. Bu yönleri yüzünden çoğunlukla soğuk ve katı algılanabilirler. Güvenilir bir arkadaştırlar. Olayları farklı yönleri görmeye çalışır ve objektif davranmak isterler. Anlaşılmaz ve huysuz yönleri de fazlasıyla dikkat çekici olabilir. Hem kuralları vardır hem de yeni olana yönelirler. Bulundukları grup içinde yenileyici olmak isterler. Bu yüzden otoriter kişilerle çok rahat geçinemezler. Bazı yükselen Kova’lar başkalarını şaşırtmayı ve şoke etmeyi bir zevk haline getirmiş olabilirler. Çok farklı bir görünümleri ve farklı, orijinal bir giyim tarzları olabilir. Tüm bu göstergeler onların bireyselliklerine verdiği önemden kaynaklanır. Maddi ve ekonomik konularda aşırı risk almazlar ancak para ile ilişkileri çok güçlü değildir.

Yükselen Balık ise:
Dağınık, hayal aleminde ve hassas bir görünümleri vardır. Düzenli değillerdir ve kolayca etki altında kalabilirler. Hayalci ve kendilerini feda etmeye eğilimleri güçlüdür. Merhametli, zayıfa acıyan ancak yeteri kadar objektif ve akılcı olmakta zorlanan tipler olabilirler. Kişisel ilişkilerinde sınırlarını iyi koruyamamaları yüzünden hayal kırıklığı yaşayabilir ve kötüye kullanılabilirler. Hemen harekete geçemeyebilirler, cesaretlendirilmeye ihtiyaçları vardır. Hayal güçlerinin güçlü olması onları sanatkar yaradılışlı ve ilham dolu kişler yapar. Sanata karşı duyarlılıkları güçlüdür ancak pasif kalmaları halinde bu potansiyel hiçbir zaman gerçekleşmeyebilir. Değişken ve uyumlu karakterdedirler ve baskı altında fikir değiştirmeye ve kararsızlığa eğilim gösterirler. Bu nedenle çok fazla güven telkin edemeyebilirler. Sanki başka bir dünyaya ait gibidirler. İlişkilerinde daha gerçekçi ve onları kollayacak akılcı bir partnere yönelme arzusundadırlar. Sorumluluk almak konusunda zorlanabilirler ancak kendilerini adadıkları işler için her şeyi yapmaya da hazırdırlar. Hayatlarında ideallerin ve inançların rolü önemlidir. Son derece verici ve yumuşak kalplidirler. Artistik yetenekleri gelişmiştir.

11 yorum:

 1. burcum yengec,yükselenim terazi koc duygusalim ama yükselenim terazi oldugu icin duygularimi dengeleyebiliyorum

  YanıtlaSil
 2. Burcum balik yukselenim ikizler o kadar degiskenim ki kisilik catismasi yasiyorum surekli bundan cok sikayetciyim ama yapacak birsey yok

  YanıtlaSil
 3. burcum yengec yükselenimde yengec haliyle ortaya maskelerin ve bedenlerin ardindaki kalbi cok iyi anlayan bir insana dnüsüyorum.bu iyi mi derseniz hem iyi hem kotü.insanlarin o hemen algilayabildigim gizli igrencliklerinden o kadar cok yipraniyorumki...

  YanıtlaSil
 4. burcun aslan yükselenim terazi daha ne söylemem lazım

  YanıtlaSil
 5. Burcum akrep yükselen koç biraz ters kaçmış sanki

  YanıtlaSil
 6. Burcum aslan yükselenim yay; daima otoriter biriyim :)

  YanıtlaSil
 7. Burcum yengeç, yükselenim balık. Burçlara inanmıyorum ama arada burcuma bakıyorum ve uyan şeyler çıktığı doğrudur ama elimde değil inanmıyorum :) yükselenim hiç ama hiç uymuyor :)

  YanıtlaSil
 8. Burcum aslan yükselenim yay,maceracı ve çılgınım,arkadaş canlısıyım daha ne diyeyim :):)

  YanıtlaSil
 9. Burcum Yay ve yükselenim Balık, ve yorumlar gerçekten inanılmaz doğru. İnsanların etkisi altında kalabiliyorum kolayca. Müzik, resim ve oyunculuk dünyada yapmaktan en çok zevk aldığım alanlar. Ama beni destekleyecek birisine ihtiyaç duyuyorum sürekli... Ve bulamıyorum bir türlü, devamlı hayal kırıklığı. Bana destek olsunlar diye kapılarımı sonuna kadar açıyorum, bir bakıyorum yine kullanılmışım... Kendimi toparlamaya çalışmaktan da yoruldum. Tam iki sene depresyondaydım, ruhum çekilip alınmış gibiydi içimden, tüm inançlarımı kaybettim. Psikoloğa gittim iyi geldi. Son bir senedir de boş verdim, arttık hiçbir şeyle uğraşmıyorum... Sadece iyi hissetmeye çalışıyorum yeniden.

  YanıtlaSil
 10. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil

Blogun bu sayfasını paylaşarak destek olur musun?